Patrně nejpůsobivější památkou Trhových Svinů a nejbližšího okolí je poutní kostel Nejsvětější Trojice - necelé dva kilometry jižně od města. Prokazatelně již v 16. století stála v těchto místech kaple,  k níž směřovaly kroky desítek poutníků. Z prostředků shromážděných dobrovolnými sbírkami byl v letech 1708-1710 postaven dnešní barokní kostel, u něhož však není znám autor projektu. Dispozice je založena na centrálním půdorysu a přizpůsobena svatotrojičnímu zasvěcení - stavba má tři oltáře, trojici štítů a věžiček, trojúhelníková okna a obklopuje ji šestiboký ambit se třemi věžicemi. Cennou barokní nástropní fresku Nejsvětější Trojice vytvořil roku 1709 českobudějovický malíř Bonanella. V sousedství poutního kostela se dodnes nachází budova někdejších nevelkých lázní, které až do sklonku 19. století provozovala svinenská obec. Pozoruhodná trojboká kaple skrývá pramen vody, jíž bývala tradičně připisována léčivá moc, především proti očním neduhům.
Kostel Nejsvětější Trojice - 01 Kostel Nejsvětější Trojice - 02 Kostel Nejsvětější Trojice - 03 Kostel Nejsvětější Trojice - 04 Kostel Nejsvětější Trojice - 05
Kostel Nejsvětější Trojice - 06 Kostel Nejsvětější Trojice - 07 Kostel Nejsvětější Trojice - 08 Kostel Nejsvětější Trojice - 09 Kostel Nejsvětější Trojice - 10
Kostel Nejsvětější Trojice - 11 Kostel Nejsvětější Trojice - 12 Kostel Nejsvětější Trojice - 13 Kostel Nejsvětější Trojice - 14 Kostel Nejsvětější Trojice - 15
Kostel Nejsvětější Trojice - 16 Kostel Nejsvětější Trojice - 17 Kostel Nejsvětější Trojice - 18 Kostel Nejsvětější Trojice - 19 Kostel Nejsvětější Trojice - 20
Kostel Nejsvětější Trojice
  Svatá Trojice

Kostel
Nejsvětější Trojice

Pravidelné bohoslužby
se zde nekonají.

Poutní mše svatá se
zde koná na svátek 
Nejsv
ětější Trojice.

Prohlídku kostela
lze dopředu objednat
u správce kostela
p. Bohumila Mana.
                  Stránky Farnosti Trhové Sviny byly spuštěny na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie dne 15.8.2012
Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 17       2012 © Římskokatolická farnost Trhové Sviny        Jiří Tomášek    verze 4.17
info@farnost-trhovesviny.cz

Římskokatolická farnost
Trhové Sviny

Kontakt

Fotogalerie

Bohoslužby

Úvod   Kostely   Kronika   Fotogalerie 

Farnost Trhové Sviny
Kostelní 125
Trhové Sviny
374 01


Farní kancelář:
Fara Trhové Sviny
Kostelní 125Duchovní správce:
administrátor

P. Andrej Šabo
Klášter Nové Hrady
mobil:
734 263 226
Správce kostela:
p. Bohumil Man
Svatotrojiční 572
Trhové Sviny
tel. 386 322 610
mob. 732 192 158
mob. 604 942 799
Mapa
Napište nám